Urdu

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Urdu Apper Urdu Apper Urdu
Kom i gang med digitale møteplasser: Kom i gang med digitale moteplasser urdu Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Urdu Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Urdu
Kom i gang med Facebook: Facebook Urdu Facebook Urdu Facebook Urdu
Lær å bruke internett: Internett Urdu Internett Urdu Internett Urdu
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Urdu Nettbrett Urdu Nettbrett Urdu
Trygg netthandel: Netthandel Urdu Netthandel Urdu Netthandel Urdu
Lær å bruke e-post - Gmail: Gmail Urdu Publiser Gmail Urdu 2020 Publiser Gmail Urdu Publiser
Lær å bruke e-post - Outlook : Outlook Urdu 2020 Publiser Outlook Urdu 2020 Publiser Outlook Urdu 2020 Publiser 1

Tigrinja

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Tigrinja Apper Tigrinja Apper Tigrinja
Kom i gang med digitale møteplasser: Kom i gang med digitale moteplasser tigrinja Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Tigrinja Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Tigrinja
Kom i gang med Facebook: Facebook Tigrinja Facebook Tigrinja Facebook Tigrinja
Lær å bruke internett: Internett Tigrinja Internett Tigrinja Internett Tigrinja
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Tigrinja Nettbrett Tigrinja Nettbrett Tigrinja
Trygg netthandel: Netthandel Tigrinja Netthandel Tigrinja Netthandel Tigrinja
Lær å bruke e-post - Gmail: Gmail Tigrinja2020 Publiser Gmail Tigrinja 2020 Publisr Gmail Tigrinja2020 Publiser
Lær å bruke e-post -Outlook: Outlook 2020 Tigrinja Publiser Outlook Tigrinja 2020 Publiser Outlook Tigrinja 2020 Publiser

Somali

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Somali Apper Somali Apper Somali
Kom i gang med digitale møteplasser : Kom i gang med digitale moteplasser somali Kom I Gang Med Digitale Moteplasser SOM Kom I Gang Med Digitale Moteplasser SOM
Kom i gang med Facebook: Facebook Somali Facebook Somali Facebook Somali
Lær å bruke internett: Internett Somali Internett Somali Internett Somali
Trygg netthandel: Netthandel Somali Netthandel Somali Netthandel Somali
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Somali Nettbrett Somali Nettbrett Somali
Lær å bruke e-post: Gmail : Gmail Somali 2020 Publiser Gmail Somali 2020 Publiser Gmail Somali 2020 Publiser
Lær å bruke e-post: Outlook: Outlook 2020 Somali Publiser Outlook Somali 2020 Publiser Outlook 2020 Somali Publiser

Polsk

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Polsk pdf Apper Polsk docx Apper Polsk ppt
Kom i gang med digtale møteplasser: Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Polsk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Polsk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Bokmal PL
Kom i gang med Facebook: Facebook Polsk pdf Facebook Polsk docx Facebook Polsk PPT
Lær å bruke internett: Internett Polsk Internett Polsk Internett Polsk
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Polsk Nettbrett Polsk Nettbrett Polsk
Trygg netthandel: Netthandel Polsk Netthandel Polsk Netthandel Polsk
Lær å bruke e-post -Gmail: Gmail Polsk 2020 Publiser Gmail Polsk 2020 Publiser Gmail Polsk 2020 Publiser
Lær å bruke e-post - Outlook: Outlook Polsk 2020 Publiser pdf Outlook Polsk 2020 Publiser docx Outlook Polsk 2020 Publiser PPT

Engelsk

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Engelsk Apper Engelsk Apper Engelsk
Kom i gang me digitale møteplasser: Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Engelsk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Engelsk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Engelsk
Kom i gang med Facebook: Facebook Engelsk Facebook Engelsk Facebook Engelsk
Lær å bruke internett: Internett Engelsk Internett Engelsk Internet Engelsk
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Engelsk Nettbrett Engelsk Nettbrett Engelsk
Trygg netthandel : Netthandel Engelsk Netthandel Engelsk Netthandel Engelsk
Lær å bruke e-post - Gmail: Gmail Engelsk 2020 Publiser Gmail Engelsk 2020 Publiser Gmail Engelsk 2020 Publiser
Lær å bruke e-post - Outlook : Outlook Engelsk Publiser Outlook Engelsk2020 Publiser Outlook Engelsk Publiser

Arabisk

Last ned
Lær å laste ned apper: Apper Arabisk Apper Arabisk Apper Arabisk
Kom i gang med digitale møteplasser : Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Arabisk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Arabisk Kom I Gang Med Digitale Moteplasser Arabisk
Kom i gang med Facebook: Facebook Arabisk Facebook Arabisk Facebook Arabisk
Lær å bruke internett: Internett Arabisk Internett Arabisk Internett Arabisk
Lær å bruke nettbrett: Nettbrett Arabisk Nettbrett Arabisk Nettbrett Arabisk
Trygg netthandel: Trygg Netthandel Arabisk Trygg Netthandel Arabisk Trygg Netthandel Arabisk
Lær å bruke e-post - Gmail: Gmail Arabisk Gmail Arabisk 2020 Publisr Gmail Arabisk 2020 Publiser
Lær å bruke e-post - Outlook: Outlook 2020ArabiskPubliser Outlook Arabisk 2020 Outlook 2020ArabiskPubliser

e-Boks – introduksjon og veiledning

e-Boks er en av de digitale postkassene som er tilgjengelig for befolkningen. De som drifter e-Boks har selv laget en introduksjon og veiledning som kan brukes.

De to PDF filene som ligger under kan både brukes på egenhånd eller i en veiledningssituasjon. Den ene filen inneholder en tekstversjon med bilder, mens den andre er en presentasjon. De inneholder samme informasjon, men vist fram på ulik måte.

Last ned
Tekstversjon med bildeforklaringer: Opprett Postkasse Hos Eboks Kort Veiledning
En presentasjon som kan brukes i veiledning: Presentasjon Og Introduksjon Av E Boks

Digipost – introduksjon og veiledning

Digipost er en av de digitale postkassene som er tilgjengelige for befolkningen. Posten eier denne og de har selv laget ressursene under som kan brukes på egenhånd eller i en veiledningssituasjon.

Vi har to filer som ligger vedlagt legger ned, men dere kan også finne flere ulike ressurser på digipost sin egen side: Slik bruker du digipost

Litt info om de to filtypene.
Den ene er en tekstversjon med bilder som forklarer de ulike stegene for å registrere seg.
Den andre er en presentasjon.

Begge viser den samme informasjonen, men presentert på litt ulik måte.

Last ned
Tekstversjon med bilder: Opprett Postkasse Hos Digipost Kort Veiledning
Presentasjon : Presentasjon Og Introduksjon Av Digipost

Norge.no (bokmål)

Nettsiden norge.no er en veiviser til offentlige tjenester på nett laget av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her er det både informasjon man trenger i ulike livssituasjoner, men også egen fane for “Digital borger”. Her kan man få hjelp til å velge riktig digital postkasse, informasjon om elektronisk ID og hvordan du kan reservere deg mot digital kommunikasjon.

Siden finnes også på nynorsk.

Norge.no

Her kan du laste ned en presentasjon som viser hvordan en bruker Norge.no
hvordan bruke Norge.no

Opplæringskurs på Norge.no (bokmål)

Nettsiden norge.no er en veiviser til offentlige tjenester på nett laget av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Det er utviklet ulike opplæringskurs tiltenkt kursledere og andre som ønsker å tilby opplæring for personer som ikke har brukt internett så mye, og ønsker å lære mer. Du kan gratis laste ned og bruke alle kursene.
På denne siden får du tilgang til alle de ulike kursene: Opplæringskurs på Norge.no

Her er en liste over de ulike kursene (en del av disse ligger også som enkelte lenker under fanen “øvingsressurser” her inne på digidel.no)

Innlogging til offentlige tjenester
Lær å opprette MinID med MinID app
Lær å opprette MinID ved å skanne QR-kode
Lær å opprette MinID med bokstavkoden
Lær å logge inn til offentlige tjenester med MinID
Lær å logge inn til offentlige tjenester med BankID med kodebrikke

Andre kurs
Lær å bruke Norge.no
Velg digital postkasse på Norge.no
Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din

Opplæringskurs på Noreg.no (nynorsk)

Nettsida norge.no er ein vegvisar til offentlege tenester på nett laga av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Det er utvikla ulike opplæringskurs tiltenkt kursleiarar og andre som ønskjer å tilby opplæring for personar som ikkje har brukt internett så mykje, og ønskjer å læra meir. Du kan gratis lasta ned og bruka alle kursane.

På denne sida får du tilgang til alle dei ulike kursane:
Opplæringskurs på Norge.no

Her er ei liste over dei ulike kursa (ein del av desse ligg også som enkelte lenkjer under fanen “øvingsressursar” her inne på digidel.no)

Innlogging til offentlige tjenester
Lær å opprette MinID med MinID app
Lær å opprette MinID ved å skanne QR-kode
Lær å opprette MinID med bokstavkoden
Lær å logge inn til offentlege tenester med MinID
Lær å logge inn til offentlege tenester med BankID med kodebrikke

Andre kurs
Lær å bruke Noreg.no
Vel digital postkasse på Noreg.no
Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din

Norge.no (nynorsk)

Nettsida noreg.no er ein vegvisar til offentlege tenester på nett laga av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her er det både informasjon ein treng i ulike livssituasjonar, men også eiga fane for “Digital borgar”. Her kan ein få hjelp til å velja riktig digital postkasse, informasjon om elektronisk ID og korleis du kan reservera deg mot digital kommunikasjon.

Sidan finst også på bokmål. (se eigen undervisingsressurs)

Noreg.no

Her kan du lasta ned ein presentasjon som viser korleis ein brukar Noreg.no
Korleis bruka Norge.no

Lær å bruke datamaskin

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Krever ingen erfaring med datamaskiner

Utstyr:

Hver deltager må ha tilgang til en stasjonær eller bærbar datamaskin

Kommentarer til instruktøren:

Å holde et kurs for nybegynnere som aldri har brukt en datamaskin før krever tålmodighet. Husk å ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å hjelpe hver enkelt med deres datamaskin.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. Denne må tilpasses målgruppen og er kun tilgjengelig på bokmål. Det må vurderes om den er aktuell for målgruppa, eller om man heller skal introdusere nettbrett eller mobiltelefon.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer Aa Bruke Datamaskin MANUS Laer Aa Bruke Datamaskin BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Datamaskin
Læringsmål:
 1. 1
  Kjenn til komponentene til stasjonære datamaskin og bærbare datamaskin (laptop)

 2. 2
  Å kunne bruke mus og berøringsmatte

 3. 3
  Lær å skru av og på datamaskinen

 4. 4
  Bli kjent med skrivebordet

 5. 5
  Lær å åpne og lukke et vindu

Lær å bruke nettbrett

Nødvendig kompetanse hos deltagere: Krever ingen erfaring med nettbrett.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett.

Kommentarer til instruktøren: Å holde kurs for nybegynnere som aldri har brukt et nettbrett krever tålmodighet. Husk å ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å hjelpe hver enkelt med deres nettbrett.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK
Samisk: Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne skru av og på nettbrettet

 2. 2
  Å kunne navigere på skrivebordet

 3. 3
  Å kunne åpne en app

 4. 4
  Å kunne returnere til skrivebordet fra et annet skjermbilde

Lær å bruke internett

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Deltagere må kunne skru på datamaskin/nettbrett, kunne åpne programmer og navigere i skjermbildet.

Kurset passer for deltagere som alt har gjennomført Lær å bruke datamaskin, Lær å bruke nettbrett eller lignende.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller en datamaskin som er koblet til internett.

Kommentarer til instruktøren: Å holde kurs for nybegynnere som aldri har vært på internett før, krever tålmodighet. Ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å besvare spørsmål og forsikre deg om at alle henger med.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer A Bruke Internett Bokmal Laer A Bruke Internett Bokmal Laer A Bruke Internett Bokmal
Nynorsk: Laer Aa Bruke Internett Nynorsk Laer Aa Bruke Internett Nynorsk Laer Aa Bruke Internett Nynorsk
Samisk: Laer Aa Bruke Internett Nordsamisk Laer Aa Bruke Internett Nordsamisk Laer Aa Bruke Internett Nordsamisk
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne åpne nettleseren

 2. 2
  Å vite litt om nettadresser

 3. 3
  Å kunne orientere seg på en nettside

 4. 4
  Å kunne søke med ett og flere ord

 5. 5
  Å kunne åpne en ny fane

 6. 6
  Å kunne bytte mellom faner

Lær å laste ned apper

Nødvendig kompetanse hos deltagere:
Deltagere må kunne skru på nettbrett eller smarttelefon, kunne åpne apper og navigere skrivebordet. Det er en fordel om deltagerne har e-postadresse/brukerkonto som lar dem logge på sin app-butikk.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller smarttelefon som er koblet til internett.

Informasjon om ressursen:
Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder:
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål : Laer Aa Laste Ned Apper BOKMAAL Laer Aa Laste Ned Apper Lær Aa Laste Ned Apper BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS Nynorsk Laer Aa Laste Ned Apper MANUSnynorsk Lær å Laste Ned Appar NYNORSK
Samisk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Lær Aa Laste Ned Apper SAMISK
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne finne og åpne app-butikken

 2. 2
  Å kunne søke fram og kjøpe apper

 3. 3
  Å kunne slette apper

Helse på nett – hvordan bruke helsenorge.no

Læringssenteret ved hovedbiblioteket Trondheim har laget et kurs om hvordan man kan få tilgang til egne helseopplysninger på nett.

Kurset er tilgjengelig som en presentasjon i PPT og i PDF versjon.

 

Kurset: Helsenorge.no Digidel 1 Helsenorge.no Digidel

Lær å bruke e-post

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Deltagere må kunne skru på datamaskin/nettbrett, kunne åpne programmer og navigere i skjermbildet og bruke nettleser.

Kurset passer for deltagere som alt har gjennomført Lær å bruke datamaskin, Lær å bruke nettbrett, Lær å bruke internett eller lignende.

Utstyr:

Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller en datamaskin som er koblet til internett.

Kommentarer til instruktøren:

Ressursen kommer i to versjoner, den ene tar for seg onlineversjonen av Outlook, den andre tar for seg Gmail.

Kursleder bør i forkant av kurset opprettet en egen epostadresse som deltagerne kan øve seg på å sende epost til, dersom han/hun ikke velger å bruke sin personlige adresse.

Kurset kan bli langt og kan med fordel deles opp i minst to økter.

Informasjon om ressursen:
Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder:
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned pakken her:
(Gmail) Bokmål : Laer_aa_bruke_epost_gmail_BOKMAAL_MANUS_2020Publiser Laer_aa_bruke_epost_gmail_BOKMAAL_MANUS_2020Publiser Lær-å-bruke-e-post_gmail-2020_Publiser
(Gmail) Nynorsk : Laer_aa_bruke_epost_gmail_MANUS_nynorsk_2020_-Publiser Laer_aa_bruke_epost_gmail_MANUS_nynorsk_2020_-Publiser Lær-å-bruke-e-post_gmail_NYNORSK-2020Publiser
(Gmail) Samisk : Laer_aa_bruke_epost_gmail_SAMISK_2020_Publiser Laer Aa Bruke Epost Gmail Nordsamisk Lær-å-bruke-e-post_gmail_SAMISK-2020_Publiser
(Outlook) Bokmål : Laer_aa_bruke_epost_outlook_BOKMAAL_2020_Publiser Laer Aa Bruke Epost Outlook BOKMAAL MANUS Lær-å-bruke-e-post_outlook-2020_Publiser
(Outlook) Nynorsk : Laer_aa_bruke_epost_outlook_MANUSnynorsk_2020_Publiser Laer_aa_bruke_epost_outlook_MANUSnynorsk_2020_Publiser Lær-å-bruke-e-post_outlook_NYNORSK-2020_Publiser
(Outlook) Samisk : Laer_aa_bruke_epost_outlook_samisk_2020_Publiser Laer_aa_bruke_epost_outlook_samisk_2020_Publiser-1 Lær-å-bruke-e-post_outlook_SAMISK-2020
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne logge av og på en e-postkonto

 2. 2
  Å kunne sende, motta og svare på e-post

iPhone i dagliglivet

Dette kurset passer for nybegynnere som skal ta i bruk iPhone.

Denne ressursen og innholdet er laget av Karde i prosjektet “Mestring med mobil” for en eldre versjon av iPhone, men mye gjelder også på nyere versjoner.

Kurset har filmer, gode introduksjoner og forklaringer som deltakerne selv kan sette seg inn i.

Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning.
Filmene kan også være nyttige for mange andre.

Det finnes en del for veiledere som skal holde kurs: for veiledere

 

 

Lett på nett med @nett

Lett på nett med @nett er et e-læringskurs som kursdeltakere kan ta på egenhånd.

Kurset kan også gi gode tips for veiledere om emner det kan være lurt å fokusere på i opplæringen.

Lenke til kurset

Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din i kontaktregisteret (bokmål)

Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din i kontaktregisteret (nynorsk)

Lær å bruke Norge.no (bokmål)

Lær å bruke Noreg.no (nynorsk)

Sikkerhetskurs fra Norsis

Lærer sikker bruk på nett

Kurset består av seks leksjoner som hver tar 5–10 minutter å gjennomføre. De tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og brukerkontoer.

Kurset finner du her

 

Hvordan oppdage falske nyheter og persontilpasset innhold på nettet?

Medietilsynet og Seniornett har laget en guide for seniorer som viser hvordan man kan  avdekke falske nyheter og hvordan nyheter kan bli persontilpasset.

Lenke til heftet: Guide

Nettbanksimulering

Simulering av nettbank.

Dette er en simulering hvor ingen informasjon blir lagret. Du kan derfor trygt bruke ekte eller fiktive tall når du blir bedt om å skrive inn i feltene.

Det er litt forskjeller på utseende og bruk av begreper i de forskjellige nettbankene, men mye er likt. Sjekk din egen nettbank.

https://nettbanksimulering.hkdir.no/

Seniorsurfarna. Svensk serie om bruk av digitale tjenester og verktøy

Seniorsurferna er en svensk serie på 2 deler sendt på tv for å lære opp eldre i bruk av digitale verktøy og tjenester.

Inneholder også gode tips for veiledere.

Del 1. https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna

Del 2. https://urplay.se/serie/220652-seniorsurfarskolan

 

Vipps en betalingstjeneste

Vipps er en norsk tjeneste for betaling og overføring av penger til personer og bedrifter.

Vipps.no

Entur Reiseplanlegger

Entur

Entur har utviklet en nasjonal reiseplanlegger som samler hele Norges kollektivtilbud i én app

Entur

Opplæring i nettbrett og smarttelefon for synshemmede

Opplæring i nettbrett og smarttelefon for synshemmede: Android, Ipad og Iphone

En ressurs som er utviklet av Statped for synshemmede, men passer for mange andre også.

https://www.statped.no/laringsressurser/syn/opplaring-i-mobil-og-nettbrett/

 

Forklaring av ulike begreper (småkurs)

På siden Nettkunnskap finner du gode forklaringer innen mange tema som brukerne selv kan se på. De har ulike små kurs hvor man kan lære mer om følgende temaer:

Nettleser, e-post, passord, offentlige nettsider, sikker bruk av internett, informasjonskapsler/cookies, sosiale medier, programmer og apper, skylagring og falske nyheter.