Du som veileder

Her kan du finne ulike ressurser som kan bistå deg som er veileder.

Ressurser

E-læring for veiledere i digitale ferdigheter

Når du klikker deg inn på e-læringsportalen får du mulighet til å velge å bruke som gjest, eller å lage en profil. Deretter velger du e-læringen “E-læring for veiledere i digitale ferdigheter”.

Veiledningshefte

I dette hefte er det samlet noen gode tips og råd for deg som skal være veileder for de som trenger å styrke sine grunnleggende digitale ferdigheter.

Mer info om digitale ferdigheter

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har utviklet ulike ressurser for veiledere som forteller noe om hva digitale ferdigheter er og hvordan disse kan kobles opp mot ulike yrker og arbeidsplasser. På lenken under har vi samlet alle ressursene knyttet til digitale ferdigheter, en del av sluttbrukerressursene som nettbanksimuleringen og lett på nett finner du også her på digidel.no

Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn kom i 2023 og skal vare ut 2025. Den består av ulike tiltak på fem ulike områder. Områdene er: Den digitale grunnmuren, tilgjengeleg IKT utstyr, grunnleggande digitale ferdigheiter, brukarvennlege digitale tenester og digital dømmekraft. Digidel og digidel.no er en del av denne handlingsplanen og områdene grunnleggande digitale ferdigheiter og digital dømmekraft er steder du finner HK-dir og Digidel nevnt. På sidene til Digdir kan du se både selve handlingsplanen og mer info om statusen for handlingsplanen.

E-læring for de som driver veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter

E-læringen inneholder råd og tips for deg som skal veilede i grunnleggende digitale ferdigheter, for eksempel ved et servicetorg eller bibliotek. Hvis du velger å lage en profil og logge inn, vil plattformen huske hvor langt du har kommet i e-læringen neste gang du bruker det. Innholdet er det samme uavhengig av om du bruker det som gjest eller som innlogget.

Generelle tips og råd til kursholdere
 1. 1
  Bare peke, ikke røre

  En instruktør kan forklare og peke, men det er kursdeltageren som skal utføre handlingene. Dette bidrar til bedre opplæring og gjør deltakerne tryggere på seg selv.

 2. 2
  Alle må få den hjelpen de trenger

  Gjør det tydelig at det er mulig å få assistanse underveis i kurset om man trenger det. Pass på at ingen føler seg dumme dersom de må spørre flere ganger eller gjør feil.

 3. 3
  Bruk assistenter

  Det er lettere å lære om man får individuell hjelp. Bruk assistenter for å kunne hjelpe flere og spare tid. Sett av nok tid. Ta hensyn til innholdet i kurset og nivået på deltakerne.

 4. 4
  Ta pauser

  Rene undervisningsøkter bør ikke vare mer enn 15-25 minutter. Får deltagerne oppgaver eller mulighet til å bidra i timen vil konsentrasjonen vare lenger, men pauser er viktig uansett.

 5. 5
  Nok og relevant utstyr

  Sørg for nok teknisk utstyr. Hold deg til standard programvare og de vanligste tjenestene. Det er disse brukerne vil møte utenfor kurslokalene.

 6. 6
  Små grupper

  Begrens antall deltagere på hvert kurs. Ta hensyn til hvor mange veiledere og assistenter du har til rådighet. Slik sørger du for at alle får den hjelpen de trenger for å nå opplæringsmålene.

 7. 7
  Ta hensyn til nivået

  Vær tydelig på hvem som er målgruppen for kurset. Deltagere som ønsker mer avansert opplæring kan få dette på et annet kurs. Tenk på de svakeste i gruppen og hold deg til kursagendaen

Digitale ferdigheter