Kartlegging og tester

Her finner du enkle verktøy hvor du kan teste deltakere eller deg selv og få et innblikk i hva som må trenes på.

Digitaltesten

Digitaltesten er på et overordnet nivå, innenfor temaer som er relevante for samfunnsliv og arbeidsliv. Digitaltesten gir deg en pekepinn på ditt nivå i grunnleggende digitale ferdigheter.

Datasjekken

Datasjekken er en enkel selvtest som kan si noe om bruk av digitale verktøy og tjenester