Svindeltesten

Svindeltesten er en ressurs med 4 oppgaver som tar deg gjennom ulike svindelforsøk. Blir du lurt, eller unngår du å gå i fella?

Den er rettet mot voksne og kan brukes i en undervisning/veiledningssituasjon eller brukeren kan se den på egenhånd.

Den er en del av e-læringen “lett på nett med @nett”, så vil du finne igjen både @nett og Tom i videoen.

Svindeltesten finner du her: svindeltesten

Den er også tett knyttet til animasjonsvideoen “Nettvett med @nett” som består av tre ulike temaer:

 • Hva du bør passe på når du er på nett
 • Hva du skal gjøre hvis du har blitt svindlet
 • Hvordan du skal unngå å bli svindlet

Animasjonsvideoen finner du her: nettvett med @nett

Hvis du går inn på ressursen: Lett på nett med @nett kan du finne denne og mange andre spennende temaer.

Animasjonsvideo – Hva er internett

Hva er internett er en animasjonsvideo som tar deg gjennom hva internett er og hvordan det fungerer. Den er rettet mot voksne og kan brukes i en undervisning/veiledningssituasjon eller brukeren kan se den på egenhånd.

Den er en del av e-læringen “lett på nett med @nett”, så vil du finne igjen både @nett og Tom i videoen.

Animasjonsvideoen finner du her: hva er internett

Hvis du går inn på ressursen: Lett på nett med @nett kan du finne den samme videoen og mange andre spennende temaer.

Animasjonsvideo – Nettvett med @nett

Nettvett med @nett er en animasjonsvideo som går gjennom tre ulike temaer:

 • Hva du bør passe på når du er på nett
 • Hva du skal gjøre hvis du har blitt svindlet
 • Hvordan du skal unngå å bli svindlet

Animasjonsvideoen finner du her: nettvett med @nett

Hvis du går inn på ressursen: Lett på nett med @nett kan du finne den samme videoen delt opp i tre ulike deler og med oppgaver knyttet til – blant annet svindeltesten.

Nettvett – kurs og veiledninger

Nettvett.no ble bygget opp og lansert i 2005 av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Her finner man informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

Temaene som dekkes er blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.

De har en blanding av veiledninger og kurs.

nettvett.no

Kom i gang med digitale møteplasser

Digitale møteplasser er ulike apper eller programmer man bruker for å møtes digitalt. Her kan man få en enkel innføring i hvordan man bruker noen av disse.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Bokmål: Kom i gang med digitale moteplasser bokmal Kom i gang med digitale moteplasser Bokmal Kom i gang med digitale moteplasser Bokmal
Nynorsk: Kom i gang med digitale moteplasser nynorsk Kom i gang med digitale moteplasser Nynorsk Kom i gang med digitale moteplasser Nynorsk
Samisk: Kom i gang med digitale moteplasser nordsamisk Kom i gang med digitale moteplasser Nordsamisk Kom i gang med digitale moteplasser samisk

Facebook – Opprett en profil og kom i gang

Facebook er en fin tjeneste for å holde kontakt med venner, familie, organisasjoner og ulike grupper.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Bokmål: Kom I Gang Med Facebook BOKMAAL MANUS Kom I Gang Med Facebook BOKMAAL MANUS Kom I Gang Med Facebook BOKMAAL
Nynorsk: Kom I Gang Med Facebook Nynorsk Kom i gang med Facebook nynorsk Kom i gang med Facebook nynorsk
Samisk: Kom i gang med Facebook nordsamisk Kom I Gang Med Facebook Nordsamisk Final Kom I Gang Med Facebook SAMI

Trygg netthandel

Å handle på nett er snart like naturlig som å gå i butikken. Her kan man få en innføring i netthandel.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Bokmål: Trygg Netthandel MANUS Bokmaal Trygg Netthandel BOKMAAL MANUS Trygg Netthandel
Nynorsk: Trygg netthandel nynorsk Trygg netthandel nynorsk Trygg netthandel nynorsk
Samisk: Trygg Netthandel nordsamisk Trygg Netthandel Nordsamisk MANUS Nordsamisk Final Trygg netthandel nordsamisk

Bruk av BankID appen

BankID på mobil vil forsvinne i løpet av høsten 2022. Det nye alternativet til kodebrikke er bankID-appen. BankId har laget en enkel oppskrift for hvordan man laster ned appen og klargjør den til bruk.

Slik tar du i bruk bankID-appen

Kakadu

Kakadu er en gratis tjeneste. De tilbyr steg-for-steg oppskrifter slik at du kan lære deg å bruke tjenester på nett.

Ressursene kan brukes i veiledningssituasjoner eller til å øve på egenhånd.

Tjenesten tar gir opplæring i bruk av nettbank, Kolumbus kollektivreiser, lese aviser og noen forklaringer på internettfunksjoner.

Kakadu

 

 

Pasientreiser på Helsenorge

Er du pasient og har behov for å bruke Pasientreiser til eller fra behandling kan du søke om stønad for reisen.

Her følger en trinn for trinn oppskrift.

Pasientreiser På Helsenorge

e-Boks – introduksjon og veiledning

e-Boks er en av de digitale postkassene som er tilgjengelig for befolkningen. De som drifter e-Boks har selv laget en introduksjon og veiledning som kan brukes.

De to PDF filene som ligger under kan både brukes på egenhånd eller i en veiledningssituasjon. Den ene filen inneholder en tekstversjon med bilder, mens den andre er en presentasjon. De inneholder samme informasjon, men vist fram på ulik måte.

Last ned
Tekstversjon med bildeforklaringer: Opprett Postkasse Hos Eboks Kort Veiledning
En presentasjon som kan brukes i veiledning: Presentasjon Og Introduksjon Av E Boks

Norge.no (bokmål)

Nettsiden norge.no er en veiviser til offentlige tjenester på nett laget av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her er det både informasjon man trenger i ulike livssituasjoner, men også egen fane for “Digital borger”. Her kan man få hjelp til å velge riktig digital postkasse, informasjon om elektronisk ID og hvordan du kan reservere deg mot digital kommunikasjon.

Siden finnes også på nynorsk.

Norge.no

Her kan du laste ned en presentasjon som viser hvordan en bruker Norge.no
hvordan bruke Norge.no

Opplæringskurs på Norge.no (bokmål)

Nettsiden norge.no er en veiviser til offentlige tjenester på nett laget av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Det er utviklet ulike opplæringskurs tiltenkt kursledere og andre som ønsker å tilby opplæring for personer som ikke har brukt internett så mye, og ønsker å lære mer. Du kan gratis laste ned og bruke alle kursene.
På denne siden får du tilgang til alle de ulike kursene: Opplæringskurs på Norge.no

Her er en liste over de ulike kursene (en del av disse ligger også som enkelte lenker under fanen “øvingsressurser” her inne på digidel.no)

Innlogging til offentlige tjenester
Lær å opprette MinID med MinID app
Lær å opprette MinID ved å skanne QR-kode
Lær å opprette MinID med bokstavkoden
Lær å logge inn til offentlige tjenester med MinID
Lær å logge inn til offentlige tjenester med BankID med kodebrikke

Andre kurs
Lær å bruke Norge.no
Velg digital postkasse på Norge.no
Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din

Opplæringskurs på Noreg.no (nynorsk)

Nettsida norge.no er ein vegvisar til offentlege tenester på nett laga av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Det er utvikla ulike opplæringskurs tiltenkt kursleiarar og andre som ønskjer å tilby opplæring for personar som ikkje har brukt internett så mykje, og ønskjer å læra meir. Du kan gratis lasta ned og bruka alle kursane.

På denne sida får du tilgang til alle dei ulike kursane:
Opplæringskurs på Norge.no

Her er ei liste over dei ulike kursa (ein del av desse ligg også som enkelte lenkjer under fanen “øvingsressursar” her inne på digidel.no)

Innlogging til offentlige tjenester
Lær å opprette MinID med MinID app
Lær å opprette MinID ved å skanne QR-kode
Lær å opprette MinID med bokstavkoden
Lær å logge inn til offentlege tenester med MinID
Lær å logge inn til offentlege tenester med BankID med kodebrikke

Andre kurs
Lær å bruke Noreg.no
Vel digital postkasse på Noreg.no
Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din

Norge.no (nynorsk)

Nettsida noreg.no er ein vegvisar til offentlege tenester på nett laga av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her er det både informasjon ein treng i ulike livssituasjonar, men også eiga fane for “Digital borgar”. Her kan ein få hjelp til å velja riktig digital postkasse, informasjon om elektronisk ID og korleis du kan reservera deg mot digital kommunikasjon.

Sidan finst også på bokmål. (se eigen undervisingsressurs)

Noreg.no

Her kan du lasta ned ein presentasjon som viser korleis ein brukar Noreg.no
Korleis bruka Norge.no

Lær å bruke datamaskin

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Krever ingen erfaring med datamaskiner

Utstyr:

Hver deltager må ha tilgang til en stasjonær eller bærbar datamaskin

Kommentarer til instruktøren:

Å holde et kurs for nybegynnere som aldri har brukt en datamaskin før krever tålmodighet. Husk å ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å hjelpe hver enkelt med deres datamaskin.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. Denne må tilpasses målgruppen og er kun tilgjengelig på bokmål. Det må vurderes om den er aktuell for målgruppa, eller om man heller skal introdusere nettbrett eller mobiltelefon.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer Aa Bruke Datamaskin MANUS Laer Aa Bruke Datamaskin BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Datamaskin
Læringsmål:
 1. 1
  Kjenn til komponentene til stasjonære datamaskin og bærbare datamaskin (laptop)

 2. 2
  Å kunne bruke mus og berøringsmatte

 3. 3
  Lær å skru av og på datamaskinen

 4. 4
  Bli kjent med skrivebordet

 5. 5
  Lær å åpne og lukke et vindu

Lær å bruke nettbrett

Nødvendig kompetanse hos deltagere: Krever ingen erfaring med nettbrett.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett.

Kommentarer til instruktøren: Å holde kurs for nybegynnere som aldri har brukt et nettbrett krever tålmodighet. Husk å ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å hjelpe hver enkelt med deres nettbrett.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK
Samisk: Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne skru av og på nettbrettet

 2. 2
  Å kunne navigere på skrivebordet

 3. 3
  Å kunne åpne en app

 4. 4
  Å kunne returnere til skrivebordet fra et annet skjermbilde

Lær å laste ned apper

Nødvendig kompetanse hos deltagere:
Deltagere må kunne skru på nettbrett eller smarttelefon, kunne åpne apper og navigere skrivebordet. Det er en fordel om deltagerne har e-postadresse/brukerkonto som lar dem logge på sin app-butikk.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller smarttelefon som er koblet til internett.

Informasjon om ressursen:
Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder:
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål : Laer Aa Laste Ned Apper BOKMAAL Laer Aa Laste Ned Apper Lær Aa Laste Ned Apper BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS Nynorsk Laer Aa Laste Ned Apper MANUSnynorsk Lær å Laste Ned Appar NYNORSK
Samisk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Lær Aa Laste Ned Apper SAMISK
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne finne og åpne app-butikken

 2. 2
  Å kunne søke fram og kjøpe apper

 3. 3
  Å kunne slette apper

Helse på nett – hvordan bruke helsenorge.no

Læringssenteret ved hovedbiblioteket Trondheim har laget et kurs om hvordan man kan få tilgang til egne helseopplysninger på nett.

Kurset er tilgjengelig som en presentasjon i PPT og i PDF versjon.

 

Kurset: Helsenorge.no Digidel 1 Helsenorge.no Digidel

Lær å bruke e-post

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Deltagere må kunne skru på datamaskin/nettbrett, kunne åpne programmer og navigere i skjermbildet og bruke nettleser.

Kurset passer for deltagere som alt har gjennomført Lær å bruke datamaskin, Lær å bruke nettbrett, Lær å bruke internett eller lignende.

Utstyr:

Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller en datamaskin som er koblet til internett.

Kommentarer til instruktøren:

Ressursen kommer i to versjoner, den ene tar for seg onlineversjonen av Outlook, den andre tar for seg Gmail.

Kursleder bør i forkant av kurset opprettet en egen epostadresse som deltagerne kan øve seg på å sende epost til, dersom han/hun ikke velger å bruke sin personlige adresse.

Kurset kan bli langt og kan med fordel deles opp i minst to økter.

Informasjon om ressursen:
Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder:
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned pakken her:
(Gmail) Bokmål : Laer_aa_bruke_epost_gmail_BOKMAAL_MANUS_2020Publiser Laer_aa_bruke_epost_gmail_BOKMAAL_MANUS_2020Publiser Lær-å-bruke-e-post_gmail-2020_Publiser
(Gmail) Nynorsk : Laer_aa_bruke_epost_gmail_MANUS_nynorsk_2020_-Publiser Laer_aa_bruke_epost_gmail_MANUS_nynorsk_2020_-Publiser Lær-å-bruke-e-post_gmail_NYNORSK-2020Publiser
(Gmail) Samisk : Laer_aa_bruke_epost_gmail_SAMISK_2020_Publiser Laer Aa Bruke Epost Gmail Nordsamisk Lær-å-bruke-e-post_gmail_SAMISK-2020_Publiser
(Outlook) Bokmål : Laer_aa_bruke_epost_outlook_BOKMAAL_2020_Publiser Laer Aa Bruke Epost Outlook BOKMAAL MANUS Lær-å-bruke-e-post_outlook-2020_Publiser
(Outlook) Nynorsk : Laer_aa_bruke_epost_outlook_MANUSnynorsk_2020_Publiser Laer_aa_bruke_epost_outlook_MANUSnynorsk_2020_Publiser Lær-å-bruke-e-post_outlook_NYNORSK-2020_Publiser
(Outlook) Samisk : Laer_aa_bruke_epost_outlook_samisk_2020_Publiser Laer_aa_bruke_epost_outlook_samisk_2020_Publiser-1 Lær-å-bruke-e-post_outlook_SAMISK-2020
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne logge av og på en e-postkonto

 2. 2
  Å kunne sende, motta og svare på e-post

iPhone i dagliglivet

Dette kurset passer for nybegynnere som skal ta i bruk iPhone.

Denne ressursen og innholdet er laget av Karde i prosjektet “Mestring med mobil” for en eldre versjon av iPhone, men mye gjelder også på nyere versjoner.

Kurset har filmer, gode introduksjoner og forklaringer som deltakerne selv kan sette seg inn i.

Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning.
Filmene kan også være nyttige for mange andre.

Det finnes en del for veiledere som skal holde kurs: for veiledere