Trygg netthandel

Å handle på nett er snart like naturlig som å gå i butikken. Her kan man få en innføring i netthandel.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Bokmål: Trygg Netthandel MANUS Bokmaal Trygg Netthandel BOKMAAL MANUS Trygg Netthandel
Nynorsk: Trygg netthandel nynorsk Trygg netthandel nynorsk Trygg netthandel nynorsk
Samisk: Trygg Netthandel nordsamisk Trygg Netthandel Nordsamisk MANUS Nordsamisk Final Trygg netthandel nordsamisk