Kom i gang med digitale møteplasser

Digitale møteplasser er ulike apper eller programmer man bruker for å møtes digitalt. Her kan man få en enkel innføring i hvordan man bruker noen av disse.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Bokmål: Kom i gang med digitale moteplasser bokmal Kom i gang med digitale moteplasser Bokmal Kom i gang med digitale moteplasser Bokmal
Nynorsk: Kom i gang med digitale moteplasser nynorsk Kom i gang med digitale moteplasser Nynorsk Kom i gang med digitale moteplasser Nynorsk
Samisk: Kom i gang med digitale moteplasser nordsamisk Kom i gang med digitale moteplasser Nordsamisk Kom i gang med digitale moteplasser samisk