Lær å bruke e-post

Nødvendig kompetanse hos deltagere:

Deltagere må kunne skru på datamaskin/nettbrett, kunne åpne programmer og navigere i skjermbildet og bruke nettleser.

Kurset passer for deltagere som alt har gjennomført Lær å bruke datamaskin, Lær å bruke nettbrett, Lær å bruke internett eller lignende.

Utstyr:

Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller en datamaskin som er koblet til internett.

Kommentarer til instruktøren:

Ressursen kommer i to versjoner, den ene tar for seg onlineversjonen av Outlook, den andre tar for seg Gmail.

Kursleder bør i forkant av kurset opprettet en egen epostadresse som deltagerne kan øve seg på å sende epost til, dersom han/hun ikke velger å bruke sin personlige adresse.

Kurset kan bli langt og kan med fordel deles opp i minst to økter.

Last ned pakken her:

(Gmail) Bokmål :
(Gmail) Nynorsk :
(Gmail) Samisk :
(Outlook) Bokmål :
(Outlook) Nynorsk :
(Outlook) Samisk :
Læringsmål:
  1. 1
    Å kunne logge av og på en e-postkonto

  2. 2
    Å kunne sende, motta og svare på e-post