Lær å bruke nettbrett

Nødvendig kompetanse hos deltagere: Krever ingen erfaring med nettbrett.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett.

Kommentarer til instruktøren: Å holde kurs for nybegynnere som aldri har brukt et nettbrett krever tålmodighet. Husk å ta deg god tid underveis. Gå gjerne over hver del av leksjonen flere ganger og sett av tid til å hjelpe hver enkelt med deres nettbrett.

Mange som møter opp på kurset vil ha god nytte av en-til-en-læring. Bruk gjerne assistenter for å gjøre dette mulig.

Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål: Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett NYNORSK
Samisk: Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK MANUS Laer Aa Bruke Nettbrett SAMISK
Læringsmål:
 1. 1
  Å kunne skru av og på nettbrettet

 2. 2
  Å kunne navigere på skrivebordet

 3. 3
  Å kunne åpne en app

 4. 4
  Å kunne returnere til skrivebordet fra et annet skjermbilde