Selvforsvar mot svindel – svindel.no

Svindel.no er en kampanje som FinansNorge kjører nå i 2024 hvor de advarer mot ulike former for svindel.

Inne på siden kan du både lese mer om kampanjen, selvforsvar og hvordan hjelpe andre.

FinansNorge sier selv dette om kampanjen:

Selvforsvar mot svindel er en del av et større forsvar. Det norske samfunnet er bygget på verdier som tillit og felleskap. Derfor stoler vi gjerne på banken, politiet eller andre autoriteter når de ringer eller kontakter oss på andre måter. Dette utnytter organiserte kriminelle som svindler nordmenn for flere hundre millioner kroner hvert år. Pengene går til å finansiere annen kriminell virksomhet, for eksempel narkotikakriminalitet, hvitvasking og menneskehandel.