Pasientreiser på Helsenorge

Er du pasient og har behov for å bruke Pasientreiser til eller fra behandling kan du søke om stønad for reisen.

Her følger en trinn for trinn oppskrift i vedlagte PPT fil.

Pasientreiser På Helsenorge