Opplæring i nettbrett og smarttelefon for synshemmede

Opplæring i nettbrett og smarttelefon for synshemmede: Android, Ipad og Iphone

En ressurs som er utviklet av Statped for synshemmede, men passer for mange andre også.

Læringsressurser fra Statped