Nettvett – kurs og veiledninger

Nettvett.no ble bygget opp og lansert i 2005 av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Her finner man informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

Temaene som dekkes er blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.

De har en blanding av veiledninger og kurs.

nettvett.no