Nettbanksimulering

Simulering av nettbank.

Dette er en simulering hvor ingen informasjon blir lagret. Du kan derfor trygt bruke ekte eller fiktive tall når du blir bedt om å skrive inn i feltene.

Det er litt forskjeller på utseende og bruk av begreper i de forskjellige nettbankene, men mye er likt. Sjekk din egen nettbank.

Nettbanksimuleringen