Lett på nett med @nett

Lett på nett med @nett er et e-læringskurs som kursdeltakere kan ta på egenhånd.

Kurset kan også gi gode tips for veiledere om emner det kan være lurt å fokusere på i opplæringen.

Lenke til kurset