Lær å laste ned apper

Nødvendig kompetanse hos deltagere:
Deltagere må kunne skru på nettbrett eller smarttelefon, kunne åpne apper og navigere skrivebordet. Det er en fordel om deltagerne har e-postadresse/brukerkonto som lar dem logge på sin app-butikk.

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett eller smarttelefon som er koblet til internett.

Informasjon om ressursen:
Denne ressursen er utarbeidet av HK-dir i samarbeid med eksterne. De kan brukes om de er, eller tilpasses målgruppen. De er også tilgjengelige under “ressurser på andre språk” hvis dere har deltakere som har polsk, engelsk, arabisk, urdu, tigrinja, somali eller dari som morsmål.

Kort om hva de ulike filtypene inneholder:
Powerpointfilen inneholder presentasjonen med ulike lysbilder om tema som kan brukes i veiledning eller ved kurs.
Word og PDF versjonene er like, bare ulike filtyper. De inneholder notatene til Powerpointen og er nummerert etter tilsvarende lysbildet i presentasjonen. Notatene kan både brukes under en presentasjon, men også deles ut til deltakerne.

Last ned
Bokmål : Laer Aa Laste Ned Apper BOKMAAL Laer Aa Laste Ned Apper Lær Aa Laste Ned Apper BOKMAAL
Nynorsk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS Nynorsk Laer Aa Laste Ned Apper MANUSnynorsk Lær å Laste Ned Appar NYNORSK
Samisk: Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Laer Aa Laste Ned Apper MANUS SAMISK Lær Aa Laste Ned Apper SAMISK
Læringsmål:
  1. 1
    Å kunne finne og åpne app-butikken

  2. 2
    Å kunne søke fram og kjøpe apper

  3. 3
    Å kunne slette apper