Norge.no (nynorsk)

Nettsida noreg.no er ein vegvisar til offentlege tenester på nett laga av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her er det både informasjon ein treng i ulike livssituasjonar, men også eiga fane for “Digital borgar”. Her kan ein få hjelp til å velja riktig digital postkasse, informasjon om elektronisk ID og korleis du kan reservera deg mot digital kommunikasjon.

Sidan finst også på bokmål. (se eigen undervisingsressurs)

Noreg.no

Her kan du lasta ned ein presentasjon som viser korleis ein brukar Noreg.no
Korleis bruka Norge.no