iPhone i dagliglivet

Dette kurset passer for nybegynnere som skal ta i bruk iPhone.

Denne ressursen og innholdet er laget av Karde i prosjektet “Mestring med mobil” for en eldre versjon av iPhone, men mye gjelder også på nyere versjoner.

Kurset har filmer, gode introduksjoner og forklaringer som deltakerne selv kan sette seg inn i.

Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning.
Filmene kan også være nyttige for mange andre.

Det finnes en del for veiledere som skal holde kurs: for veiledere