Helse på nett – hvordan bruke helsenorge.no

Læringssenteret ved hovedbiblioteket Trondheim har laget et kurs om hvordan man kan få tilgang til egne helseopplysninger på nett.

Kurset er tilgjengelig som en presentasjon i PPT og i PDF versjon.

 

Kurset: Helsenorge.no Digidel 1 Helsenorge.no Digidel