e-Boks – introduksjon og veiledning

e-Boks er en av de digitale postkassene som er tilgjengelig for befolkningen. De som drifter e-Boks har selv laget en introduksjon og veiledning som kan brukes.

De to PDF filene som ligger under kan både brukes på egenhånd eller i en veiledningssituasjon. Den ene filen inneholder en tekstversjon med bilder, mens den andre er en presentasjon. De inneholder samme informasjon, men vist fram på ulik måte.

Last ned
Tekstversjon med bildeforklaringer: Opprett Postkasse Hos Eboks Kort Veiledning
En presentasjon som kan brukes i veiledning: Presentasjon Og Introduksjon Av E Boks