Digidel

Digidel er et nettsted for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene er delt inn i ressurser for veiledere, øvingsressurser, kartlegging og veiledningsressurser.

Alle ressursene er gratis å bruke. Digidel finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet og driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)