Digidel

Digidel er et nettsted for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene er delt inn i ressurser til bruk i veiledning, øvingsressurser, kartlegging og generelle ressurser til deg som veileder.
Alle ressursene er gratis å bruke. Digidel finansieres av Digitalisering- og forvaltningsdepartementet (DFD) og driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

 

I 2024 har vi et spesielt fokus på deg som veileder. Vi vil arrangere ulike webinarer, samlinger og kurs. Skulle du og din arbeidsplass/kommune/fylke ønske skreddersydde kurs, enten fysiske eller digitale – ta kontakt med oss på digidel@hkdir.no

Sjekk også ut fanen “du som veileder” – her har vi 25. juni lagt ut litt info om Kunstig Intelligens (KI). Selve siden vil oppdateres jevnlig i 2024.

 

Har du tips eller ønsker til nye ressurser, eller andre kommentarer. Send oss en e-post
digidel@hkdir.no