Digidel

Digidel er et nettsted for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene er delt inn i ressurser til bruk i veiledning, øvingsressurser, kartlegging og generelle ressurser til deg som veileder.
Alle ressursene er gratis å bruke. Digidel finansieres av Digitalisering- og forvaltningsdepartementet (DFD) og driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

 

I 2024 har vi et spesielt fokus på deg som veileder. Vi vil arrangere ulike webinarer, samlinger og kurs. Skulle du og din arbeidsplass/kommune/fylke ønske skreddersydde kurs, enten fysiske eller digitale – ta kontakt med oss på digidel@hkdir.no

 

Har du tips eller ønsker til nye ressurser, eller andre kommentarer. Send oss en e-post
digidel@hkdir.no

Digdir har nå lyst ut midler til “digitale hjelpere”. Her kan kommuner søker om midler til å sette i gang med digital veiledning for sine innbyggere. Frist for å søke om midler er 14. juni 2024: Søk om tilskudd til kommunen