Digidel

Digidel er et nettsted for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene er delt inn i ressurser for veiledere, øvingsressurser, kartlegging og veiledningsressurser.

Alle ressursene er gratis å bruke. Digidel finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet og driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)I 2024 har vi et spesielt fokus på deg som veileder. Vi vil arrangere ulike webinarer og samlinger. Våren 2024 skal vi ha et webinar med fokus på veilederrollen 09. april kl 12 – 13.  Påmeldingen finner du her: påmelding webinar

Skulle du og din arbeidsplass/kommune/fylke ønske skreddersydde kurs, enten fysiske eller digitale – ta kontakt med oss på digidel@hkdir.no