Ressurser

 

Ressursene på digidel.no er delt i to kategorier. Digidelpakkene er undervisningspakker utviklet under programmet Digidel 2017, mens Andre ressurser er nedlastbare pakker og lenker til ressurser utviklet av frivillige bidragsytere. Ressursene er delt inn etter nivå på innholdet. Alt materialet er fritt å bruke i egen undervisning.

For å laste opp ressurser du har laget til digidel.no trykker du her.

Digidelpakker

Digidelpakkene er undervisningspakker som fokuserer på grunnleggende digitale ferdigheter. Pakkene er nedlastbare og er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

 

Andre ressurser

Ressursene som er plassert under Andre ressurser er utviklet av enkeltpersoner, bedrifter og andre som driver opplæring innenfor digital kompetanse. De tar for seg et bredt spekter av digital kompetanse.

 

 

 

Min motivasjon for å gå på kurs er å lære fra grunnen av.

KURSDELTAGER

 

 

Som kursholder behøver du ikke å ha veldig høy digital kompetanse – det er viktigste er at du behersker tema du skal undervise i.

KURSHOLDER

Tips og råd til kursholdere

Bare peke, ikke røre

En instruktør kan forklare og peke, men det er kursdeltageren som skal utføre handlingene. Dette bidrar til bedre opplæring og gjør deltakerne tryggere på seg selv.

Alle må få den hjelpen de trenger

Gjør det tydelig at det er mulig å få assistanse underveis i kurset om man trenger det. Pass på at ingen føler seg dumme dersom de må spørre flere ganger eller gjør feil.

Bruk assistenter

Det er lettere å lære om man får individuell hjelp. Bruk assistenter for å kunne hjelpe flere  og spare tid.

Sett av tid

Sett av nok tid. Ta hensyn til innholdet i kurset og nivået på deltakerne.

Ta pauser

Rene undervisningsøkter bør ikke vare mer enn 15-25 minutter. Får deltagerne oppgaver eller mulighet til å bidra i timen vil konsentrasjonen vare lenger, men pauser er viktig uansett.

Nok og relevant utsyr

Sørg for nok teknisk utsyr. Ingen på kurset bør måtte dele med sidemannen.

Hold deg til standard programvare og de vanligste tjenestene. Det er disse brukerne vil møte utenfor kurslokalene.

Små grupper

Begrens antall deltagere på hvert kurs. Ta hensyn til hvor mange undervisere og assistenter du har til rådighet. Slik sørger du for at alle får den hjelpen de trenger for å nå læringsmålene.

Ta hensyn til nivået

Vær tydelig på hvem som er målgruppen for kurset. Deltagere som ønsker mer avansert opplæring kan få dette på et annet kurs. Tenk på de svakeste i gruppen og hold deg til kursagendaen.