Om Digidel

Digidel 2017 er et program som skal  styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse. Programmet skal bidra til opplæring i bruk av IKT og velferdsteknologi hos grupper som i dag ikke benytter seg av slike verktøy. Digidel 2017 er etablert og ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Digidel 2017 tilbyr opplæringsmateriell og arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsheving for instruktører og kursledere som driver med undervisning innen digital kompetanse. Digidel.no og ressursene som deles her er en sentral del av dette arbeidet.

For mer informasjon om Digidel 2017 se programbeskrivelsen (pdf).

Programgruppen for Digidel

Hovedsamarbeidspartnere

Kontakt oss


Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding