Fra 2018 vil eksisterende ressurser fra Digidel-programmet bli videreført, oppdatert og videreutviklet av Kompetanse Norge. Ressursene vil ligge ute på deres nettside under tittelen Digidel.

Mer info om Kompetanse Norge finner du her: www.kompetansenorge.no