Ny på nett er et magasin som skal inspirere eldre til å komme i gang med internett.

Magasinet er et av flere tiltak i den nasjonale kampanjen Internett for alle – som vi håper skal motivere alle landets innbyggere til å
komme seg på internett og bruke digitale verktøy.

«Ny på nett» er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Redaksjon: KMD, Bufdir-Deltasenteret, Difi, IKT-Norge, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, NorSIS, KS, Seniornett, Vox og Redink.