Alt fra Digidel-arena 2015

Gikk du glipp av Digidel-arena 2015 eller ønsker en nærmere titt på en av innleggene? Her finner du video fra arrangementet og kan laste ned presentasjonene. Digidel-arena 2015 minutt-for-minutt   Presentasjoner fra Digidel-arena 2015 Digital kultur for alle! Og...

Digidel-arena 2015 [Opptak]

Onsdag 25. november møttes 170 deltakere fra stat, kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner som jobber med å øke kunnskap og kompetanse hos ulike målgrupper, for å være med på Digidel-arena 2015. De fikk presentert ulike metoder for opplæring og...

Besøk på Lilletorget

I forbindelse med utviklingen av ressurser til digidel.no, dro deler av programgruppen på besøk til Pensjonistforeningens lokaler på Lilletorget i Oslo. Der snakket vi med kursholdere og eldre kursdeltagere. Deres tanker rundt fordelene og utfordringene ved opplæring...